Governança

Per l’Esbart Ciutat Comtal és important que es conegui la manera que tenim d’organitzar la nostra activitat i el nostre dia a dia, així com els mitjans a través dels quals trobem finançament i quines entitats, públiques o privades, estan aportant fons a l’entitat. Per això, hem fet un petit recull de documents que creiem us donaran les senyals del què fem i com ho fem.

Informació institucional

Estatuts [Descarrega]

Memòria d’activitat  [2010]  [2011]  [2012]  [2013]  [2014]  [2015] [2016]

Organigrama [Descarrega]

Junta:

  • President: Joan Ramón Martínez
  • Vice-president: Eduard Calduch
  • Tresorera: Eva Maria Campabadal
  • Secretària: Laia Fuentes
  • Vocal 1 (àrea artística): Teresa Agustí
  • Vocal 2 (àrea artística): Lluís Calduch
  • Vocal 3 (àrea artística – escola de dansa): Alba Morella
  • Vocal 4 (àrea comunicació – difusió): Alejandro Olmedo

Informació econòmica

Comptes anuals  [2010]  [2011]  [2012]  [2013]  [2014]  [2015] [2016]

Pressupostos 2017 [Descarrega]

Finançadors i col·laboradors:

Ajuntament de Barcelona - Transparència ECC Diputació de Barcelona - Transparència ECC Generalitat de Catalunuya - Cultura - Transparència ECC

 

 

 

Catedral de Barcelona - Transparència ECC Casinet d'Hostafrancs - Transparència ECC

Secretariat de Sants - Transparència ECC